Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis!

Het verliezen van je job oftewel ontslagen wordt zelfs gezien als een van de ingrijpendste levensgebeurtenissen. Voor de meeste mensen is het een emotionele en krenkende ervaring.

Verwachtingen en toekomstplannen vallen in duigen, gezichtsverlies, verlies van inkomen, veiligheid en stabiliteit, angst en onzekerheid, een grote deuk in het zelfvertrouwen. Vragen als “Wat ben ik nog waard”, “Waarom ik?”  en “Wat moet ik nu?” kunnen oppoppen.

Het leven zit zo in elkaar dat alle dingen veranderen en voorbijgaan, afscheid en verlies zijn daar een onderdeel van. Stilstaan bij afscheid nemen is belangrijk om een open, positieve houding jegens de ‘nieuwe’ toekomst te krijgen.

De wijze waarop het afscheid bij de werkgever heeft plaatsgevonden is een onderdeel van het afscheidsritueel. Een geritualiseerd afscheid, zoals een afscheidsreceptie, etentje, samenzijn met collega’s of een exitgesprek kan helpen om een afscheid betekenis te geven. Soms zijn er situaties waarin dit door allerlei omstandigheden niet of nauwelijks mogelijk is. Dan is een symbolisch afscheid een waardevol alternatief.

Het helpt om stil te staan bij dingen waar een eind aan komt en terug te blikken op een periode die voorbij is. Daarbij kunnen zowel positieve als negatieve gevoelens worden geuit. Dit werkt louterend zolang mensen niet blijven hangen in gevoelens van wrok, schuld of boosheid. Duidelijkheid en de waarheid zijn hierbij van belang, hoe hard die waarheid ook mag zijn. Bij reorganisaties, fusies of gedwongen ontslagen is van duidelijkheid en waarheid soms geen sprake en rest veel onduidelijkheid.

De “sluiproute” in het verwerkingsproces ligt dan op de loer. Men krijgt geen kans om werkelijk afscheid te nemen of te “rouwen” over wat voorbij is en betekenis te geven aan het verlies. Er wordt dan verwacht om hun nieuwe situatie direct te accepteren en te verwerken en zich direct te richten op een nieuwe situatie; nieuwe collega’s, nieuwe werkplek, nieuwe omstandigheden.

Die “verkorte route” kan er juist voor zorgen dat de weg van acceptatie en verwerking langer wordt (of later ineens heftiger oppopt). De nieuwe situatie welkom heten, klaar zijn voor een nieuwe start kan allen pas dan als er kans is geweest om werkelijk afscheid te nemen, te rouwen en betekenis te geven aan wat er is gebeurd.

 

Wil je passende begeleiding en coaching richting een nieuw toekomstperspectief? De module “Ontslag? Hoe nu verder?” helpt je bij het accepteren van het verlies van je baan en geeft je ondersteuning tijdens deze fase van je leven.

 

Deze module kan als losse module worden gevolgd of als onderdeel van het complete outplacementtraject (module 1). Meld je nu aan!

Aanvang

10:00

20 juli 2020

Einde

18:00

20 juli 2020

Locatie

Te beslissen / Bij jou ter plaatse

Organisator