Voor bedrijven De eerste stap naar verandering

Door groei, uitbreiding, overname en actuele of toekomstige ontwikkelingen van een organisatie, kan de wens of zelfs noodzaak ontstaan tot verandering of aanpassingen, groot of klein, professionalisering en optimalisering van bepaalde onderdelen in een bedrijf. Veranderen is meer dan wijzigingen doorvoeren. Veranderen is een proces.

Er kan behoefte zijn aan externe begeleiding bij deze veranderprocessen of bij de realisatie van de gewenste professionalisering binnen de organisatie. Onze coaches en trainers zorgen voor daadkrachtige, realistische, passende ondersteuning, begeleiding en trainingen bij de realisatie van de doelstellingen van uw organisatie.

Advies

 • Leiderschapsstijlen
 • Change management
 • Time management
 • Zelfsturende teams
 • Rouw- en verliesverwerking op de werkvloer

Executive Coaching

 • Leiderschapsstijlen
 • Change management
 • Time management
 • Coach als klankbord
 • Communicatievaardigheden en interne communicatiestructuur
 • Conflicthantering
 • Rouw- en verliesverwerking op de werkvloer

HR Coaching

 • Talentontwikkeling
 • Waarden, cultuur en engagement stimuleren
 • Werving en selectie optimaliseren
 • Evaluaties implementeren
 • Assessment
 • Opzetten van een interne academie
 • Begeleiding bij werkstress en burn-out
 • Re-integratie en outplacement

Teamcoaching

 • Teambuilding
 • Bemiddelend werken in organisaties
 • Zelfsturende teams bouwen
 • Samen werken in samenwerken
 • Feedback geven en ontvangen
 • Effectief en productief vergaderen
 • Omgaan met stress en werkdruk

Advies

Onze inzet en advisering is praktijk- en doelgericht en richt zich op het bieden van een passende oplossing en strategie. Vaak zijn dit geen grote veranderingen of aanpassingen ineens, maar wordt gewerkt gedurende een wat langere periode, op verschillende kleinere vlakken, wat direct effect ressorteert binnen de organisatie. Advisering door een frisse blik, vanuit kennis en opgedane ervaring, maakt het verschil. Combinaties en samenwerking met andere externe partijen vormen daarbij geen uitzondering.

Talentontwikkeling

Vol inzetten op talenten en groeipotentieel in een krappe arbeidsmarkt! Ondernemers staan voor een uitdaging. Het jaar 2023 is het jaar waarbij we ons personeel wensen te behouden en ontwikkelen, gezien de blijvende krapte op de huidige arbeidsmarkt en de oplopende kosten van onder andere lonen.
Talentontwikkeling draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van personeel. Door te investeren in de ontwikkeling van mensen binnen de organisatie, kunnen ze nu en in de toekomst toegevoegde waarde leveren voor je bedrijf. Dat is belangrijk, omdat hun skills en vaardigheden steeds sneller verouderen door alle technologische ontwikkelingen.
Wij sluiten aan bij uw wens om het beste uit uw mensen te halen, om zo mensen gemotiveerd en succesvol te laten zijn binnen uw organisatie door te focussen op hun talenten.

 • Talentscreening van nieuwe kandidaten
 • Talenten ontwikkelen in uw organisatie

Samen werken in samenwerken

Met begeleiding van de coach ontdekken teamleden op welke wijze zij kunnen meebewegen, groeien en elkaar versterken in een team. Wat is jouw aandeel in het geheel, wat zijn jouw keuzes? Sta je open voor feedback en kun je, durf je die op een respectvolle manier te geven? De focus ligt op hoe je elkaar kunt versterken binnen een team en verbindend communiceren, wat leidt tot wederzijds begrip en betrokkenheid met jezelf en anderen. Samen werken in samenwerken gaat om het vormen van een ijzersterk en soepel lopend team.

Coach als klankbord

Als CEO, directeur of algemeen manager heb je invloed. Je neemt belangrijke beslissingen en bepaalt de strategie. Er zijn veel verantwoordelijkheden, je zit met interessante leiders om de tafel en toch voelt het van tijd tot tijd eenzaam. It’s lonely at the top! Het is dan belangrijk en waardevol om een klankbord te hebben. Een coach als sparringpartner. Een coach die objectief en onafhankelijk kan reflecteren, kan spiegelen. Als mentor, motivator en steun bij het nemen van moeilijke beslissingen.

Wij nemen graag contact met je op!