Wie zijn wij

Het adres van onze website is: http://coaching-am.eu.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we uw data delen

Hoelang we uw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw data naar toe sturen

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Uw contactgegevens

Bijkomende informatie

Derden waar we gegevens van ontvangen


Het gebruik van persoonsgegevens door ons 

Wij verkrijgen persoonsgegevens, bijvoorbeeld de gegevens die cliënten aan ons verstrekken via de website, papieren, formulieren, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verkrijgen via derden (zoals bijvoorbeeld werkgevers, uitkeringsinstanties) in het kader van onze dienstverlening.  

Persoonsgegevens 

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
 • Geboortedatum en –plaats 
 • Geslacht 
 • Gegevens betreffende jouw dienstverband of arbeidsverleden 
 • CV 
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid 
 • Rapportages / deskundige onderzoeken 
 • Ziek- en betermeldingen 
 • Gegevens in een plan van aanpak 
 • Gespreksverslagen 
 • Inhoud van communicatie 
 • IP-adres

Doeleinden waar we jouw persoonsgegevens voor gebruiken

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 • Het onderhouden van contact; 
 • Een goede, zorgvuldige, juiste en efficiënte dienstverlening; 
 • Beheer van het cliëntenbestand; 
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning; 
 • Het bieden van begeleiding op maat; 
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid; 
 • Het verzorgen van trainingen; 
 • Het geven van advies;
 • Het doen van bemiddeling;
 • Het verzorgen van coachtrajecten individueel of in groepsverband; 
 • Verbetering van de dienstverlening; 
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening; 
 • Benchmarking; 
 • Facturering; 
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 
 • Marketing; 
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen; 
 • Het voeren van geschillen. 

Grondslagen 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen gerechtvaardigde belangen zijn: 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 
 • De bescherming van haar financiële belangen; 
 • De verbetering van haar diensten; 
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen; 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. 

Verstrekking aan derden 

In het kader van haar dienstverlening kan Coaching-AM persoonsgegevens uitwisselen. Coaching-AM kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en online training, en ingeschakelde ZZP’ers of freelancers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.  

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) 

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

Hoe we uw gegevens beschermen, bewaren en beveiligen

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Coaching-AM zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.  

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Coaching-AM passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

De computer- en bewaarsystemen van Coaching-AM zijn op passende manier beveiligd en worden regelmatig gecontroleerd en zonodig aangepast. 

Coaching-AM heeft niet alleen voor het bewaren en gebruik, maar ook voor het wijzigen en vernietigen van gegevens passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Jouw rechten 

U heeft het recht om Coaching-AM een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt je ons verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kunt je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heeft je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen privacyverklaring 

De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-11-2018. 

Coaching-AM kan het privacybeleid en privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies van de privacyverklaring worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. 

Bijkomende informatie

Hoe we uw gegevens beschermen

De procedures die we hebben in geval van een gegevensinbreuk

Derden waar we gegevens van ontvangen

Welke geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering doen we met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie